Prístup do priestorov, akými sú: jedálne, plaváreň, telocvičňa a pod.

Pri prevádzke uvedených zariadení sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR (napr. nosenie rúšok, podávanie stravy, hromadné podujatia a pod.). Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední za ich prevádzku.