Pedagogická fakulta UMB

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 4227, 4755E-maillivia.nemcova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky a andragogiky PDF

 

Študijné oddelenie:

Ivona Bajsovávedúci študijného oddelenia

Telefón 048/446 4248E-mailivona.bajsova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie

Mgr. Romana Duchlanskáreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 4267E-mailromana.duchlanska@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie

Mgr. Janka Korčokováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 4264E-mailjanka.korcokova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie

Mgr. Marián Lakomčíkreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 4262E-mailmarian.lakomcik@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie

 

Prodekanka pre vedu, výskum a umenie

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.docent

Telefón 048/446 4228E-maillada.kaliska@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra psychológie PDF

 

Referentka pre doktorandské štúdium:

Ivona Bajsovávedúci študijného oddelenia

Telefón 048/446 4248E-mailivona.bajsova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie