Pedagogická fakulta UMB

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.docent

Telefón 048/446 4227E-maillenka.rovnanova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky PDF

 

Študijné oddelenie:

Ivona Bajsová

Ivona Bajsovávedúci študijného oddelenia

Telefón 048/446 4248E-mailivona.bajsova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie
Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanskáreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 4267E-mailromana.duchlanska@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie
Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčokováreferent študijného oddelenia

Telefón 048/446 4264E-mailjanka.korcokova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie

 

Prodekanka pre vedu, výskum a umenie

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.profesor

Telefón 048/446 4228, 4853E-mailbeata.kosova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra elementárnej a predš. pedagogiky PDF

 

Referentka pre doktorandské štúdium:

Ivona Bajsová

Ivona Bajsovávedúci študijného oddelenia

Telefón 048/446 4248E-mailivona.bajsova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Študijné oddelenie