MZV: L. Parízek: "Slovensko je susedom, ktorý má úprimný záujem o prosperitu a mierovú budúcnosť Ukrajiny"