MZV: L. Parízek: "Slovensko je susedom, ktorý má úprimný záujem o prosperitu a mierovú budúcnosť Ukrajiny"

Univerzita

Verejnosť a médiá

UMB v médiách

Rok 2017

Marec 2017