Agenda priznávania sociálnych štipendií

 

Kontakt na referát: +421 48 446 6130

Ing. Mária Plavuchováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 6130E-mailmaria.plavuchova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Jana Lobbovásekretárka

Telefón 048/446 1152E-mailjana.lobbova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora

Marta Kostúrováreferent

Telefón 048/446 6678   +421918802095E-mailmarta.kosturova@umb.skPracoviskoÚstav automatizácie a komunikácie