Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková