Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Doplňujúce pedagogické štúdium

  Informácia pre médiá  12.01.2017

   

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka možnosť študovať doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov so začiatkom v netradičnom februárovom termíne. Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálnu kategóriu pedagogického zamestnanca.

  Ponúkané programy DPŠ Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici: 

  • doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov DPŠ na rozšírenie pedagogického kompetenčného profilu.

  Štúdium prezískanie pedagogickej spôsobilosti trvá tri semestre. Štúdium pre absolventov DPŠ na rozšírenie pedagogickej spôsobilosti trvá jeden semester. Výuka prebieha cez víkendy, čím chce Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici umožniť účastníkom vzdelávania aktívne sa zapájať do výuky a zosúladiť pracovné povinnosti so štúdiom.

  Cieľovou skupinou sú  absolventi a študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia  neučiteľských študijných odborov, alebo absolventi DPŠ, ktorí si týmto štúdiom môžu rozšíriť pedagogický profil k tým študijným odborom a programom, ktoré má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici akreditované.

  On-line prihlášky môžu záujemcovia zasielať  najneskôr do 31. januára 2017. Výučba začína v priebehu mesiaca február 2017.

  Bližšie  informácie o jednotlivých programoch a on-line prihlášky na jednotlivé programy sú zverejnené na univerzitnej stránke v sekcii celoživotného vzdelávania: https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/