Rektor Vladimír Hiadlovský: UMB patrí medzi rešpektované vysoké školy

Univerzita

Verejnosť a médiá

UMB v médiách

Rok 2017

Marec 2017