Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  K JUBILEU BRIGITY ŠIMONOVEJ

  K JUBILEU BRIGITY ŠIMONOVEJ

  Literárny týždenník; 07/2017,08/2017; 01/03/2017; s.: 15; JANA BORGUĽOVÁ ; Zaradenie: SERVIS, NEKROLÓG  V príjemnej atmosfére si v Banskej Bystrici 21. februára t. r. pripomenuli kolegovia, priatelia a známi nedávne životné jubileum vysokoškolskej pedagogičky Univerzity Mateja Bela prof. PhDr. Brigity Simonovej, CSc. (nar. 6. 1. 1942). Literárne a hudobné múzeum (Štátna vedecká knižnica) pripravilo osobné stretnutie s jubilantkou na tému, ktorá jej ako významnej odborníčke v oblasti literatúry pre deti a mládež obzvlášť leží na srdci -Moderný človek, literatúra a škola. Za desaťročia pedagogickej praxe prešla rozličnými skúsenosťami, ktoré ju oprávňujú ku kritickému nazeraniu na súčasné trendy. Uvedomuje si, že doba sa výrazne zmenila, knihy ako jeden z úžasných zážitkov poznávania sveta a života v ňom nahradili všadeprítomné elektronické médiá. Napriek tomu existuje možnosť aktívnej práce s literatúrou. Presvedčiť sa o tom možno z autorkinej početnej publikačnej činnosti, doteraz knižne vydala napr. Literatúra v etickej výchove (1994), Žáner v pohybe: Reflexie o rozprávke (1994), Moderný človek, literatúra a škola (2000), okrem toho sa prezentovala množstvom učebných textov, zborníkov, metodických príručiek atď.

  Jubilantka sa nepohybovala iba v teoretickom prostredí, svoje poznatky si overovala v študentskom teréne, desať rokov napríklad viedla študentské divadlo KNAP na Pedagogickej fakulte, s ktorým získala množstvo ocenení na Akademickom Prešove. Tvorivá dramatika jej dávala možnosti hlbšie spoznávať emocionálny svet detského čitateľa, preto mu venovala veľkú pozornosť. Mladých autorov spoznávala aj prostredníctvom účasti v porotách recitačných či autorských literárnych súťaží (Hviezdoslavov Kubín, Sládkovičova Radvaň, Chalupkovo Brezno, Tak píšem ja, Šaliansky Maťko a i.). Ako členka Spolku slovenských spisovateľov sa venuje okrem iného recenzentskej a poradenskej činnosti najmä autorom z banskobystrickej odbočky. Prizývajú ju na vedecké konferencie, kultúrne podujatia či vzdelávacie aktivity. Za svoju doterajšiu činnosť získala mnohé ocenenia a uznania, ale radšej ako medaily a plakety prijíma vďačnosť svojich bývalých študentov, z ktorých sa stali výborní učitelia, niektorí z nich dokonca kolegovia na univerzite...

  Jubilujúcej prof. Brigite Šimonovej želáme najmä veľa zdravia, aby mohla naďalej tvorivo rozkrývať zákutia literatúry pre deti a mládež a rozdávať svoje cenné poznatky tým, ktorí o to budú stáť!

  JANA BORGUĽOVÁ
  -END-