Nuno Guimarae, bývalý doktorand na FPV o zrazenom tvorovi