Na snímke predstavenie Fuj, baba Femina! študentského divadelného súboru UNIS UMB Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na 53. ročníku súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov, foto z archívu. Foto: TASR - Milan Kapusta

V súťažnej kategórii Študentské divadlá by súbory mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách.

Prešov 31. marca (TASR) - Študenti vysokých škôl sa môžu prihlásiť do súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov (AP). Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách. V poradí 56. ročník AP sa uskutoční v dňoch 25. až 28. apríla. V kategórii Pôvodná literárna tvorba - poézia, próza a esej sa prijímajú ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať e-mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 14. apríla. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia. V súťažnej kategórii Študentské divadlá by súbory mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky organizačnému štábu alebo emailom na miron.pukan@gmail.com do 11. apríla. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne. Snímka z nesúťažného vystúpenia hry Živý nábytok, autor Jefim Zozuľa na Akademickom Prešove, foto z archívu. Foto: TASR - Milan Kapusta

Účastník súťaže v kategórii Umelecký preklad zašle preklad uceleného umeleckého textu, nie úryvku z románu, novely a podobne v troch exemplároch – próza maximálne desať strán, poézia 100 veršov najneskôr do 14. apríla na jakub.soucek@unipo.sk. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty. Súťažná kategória Mediálne umenie: film má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo lenka.regrutová@unipo.sk do 14. apríla. Súťažne sa môžu na AP zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, v Divadle Alexandra Duchnoviča a v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky je možné nájsť na webstránke AP ff.unipo.sk/ap. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rektorát PU v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a občianske združenie AP. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, REKTORÁT PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE, MESTO PREŠOV, FOND NA PODPORU UMENIA, OZ AP vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska v kategóriách 1. Pôvodná literárna tvorba (poézia, próza, esej) Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 14. apríla 2022. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia. 2. Študentské divadlá Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút, je potrebná konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukan@gmail.com do 11. apríla 2022. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne. 3. Umelecký preklad Účastník súťaže v translácii zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 14. apríla 2022 na jakub.soucek@unipo.sk. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty. 4. Mediálne umenie: film Súťažná kategória má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo lenka.regrutová@unipo.sk do 14. apríla 2022. Všeobecné pokyny Súťažne sa môžu na Akademickom Prešove zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove, v Divadle A. Duchnoviča a v Divadle J. Záborského. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky nájdete na webovej stránke Akademického Prešova. Štáb Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov akademicky.presov@gmail.com ff.unipo.sk/ap www.facebook.com/AkademickyPresov