Veľký Krtíš 6. augusta (TASR) - Geografia a história banského regiónu i dejiny ťažby hnedého uhlia sú súčasťou monografie, ktorá spracúva a popisuje okolie Veľkého Krtíša. „Podrobne chronologicky a priestorovo popisuje dejiny ťažby hnedého uhlia na jednotlivých lokalitách podľa katastrálnych území sídel,“ informovala TASR Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktorá monografiu vydáva.

Podľa nej monografia má 550 strán. „Prináša nielen všeobecné dejiny ťažby uhlia v kontexte vývoja sídla a okresu Veľký Krtíš, ale venuje sa aj histórii výstavby povrchových zariadení a infraštruktúry, podzemia, vývoju techniky ťažby a nadväzujúcich hospodársko-spoločenských činností,“ spomenula. „Zaoberá sa aj konkrétnymi ľuďmi, ktorí formovali históriu baníctva, sídel, spoločnosti, kultúrnych tradícií, ale aj okolitú krajinu,“ zhrnula s tým, že v historickej časti prináša textovo-obrazové materiály, ktoré sú prvýkrát prezentované verejnosti.

Straková tiež pripomenula, že autorský kolektív pozostával z troch odborníkov na históriu, geografiu, historickú geografiu a na krajinu. Pracoval na pôde Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Hlavný autor a zostavovateľ monografie je slovenský geograf Pavel Hronček. Od roku 2009 do roku 2013 spolupracoval na výskume predmetného regiónu so slovenským banským historikom Ivanom Herčkom. Počas poslednej etapy, od roku 2017, sa vytvoril výskumný kolektív spolu s geografkou Bohuslavou Gregorovou. „Cieľom monografie je zachovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo aj pre nasledujúce generácie, ktoré sa v súčasnosti v regióne Veľkého Krtíša veľmi rýchlo vytráca,“ uviedli autori monografie.

Monografiu uvedú do života vo štvrtok 12. augusta o 17.00 h v spoločenskej miestnosti Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

tan mia