2013

Oznámenia o vyhlásení

Výzva na predkladanie ponúk

 

 • 11007 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 127/2013 Zverejnené: 1.7.2013 11
  Rekonštrukcia podkrovia na výučbový priestor v objekte SO5 FPVaMV, Kuzmányho 3, B. Bystrica
 • 11006 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 127/2013 Zverejnené: 1.7.2013 11
  Oprava interiérov FPV, prednášková miestnosť č. 313, Tajovského 40, B. Bystrica
 • 10892 - WYT Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 127/2013 Zverejnené: 1.7.2013 11
  Dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • 10562 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 126/2013 Zverejnené: 29.6.2013 11
  Tlačiarenské služby a služby súvisiace s tlačou pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ na UMB
 • 7957 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 100/2013 Zverejnené: 24.5.2013 11
  Zabezpečenie bezbariérovosti Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová ulica 13, Banská Bystrica
 • 7951 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 100/2013 Zverejnené: 24.5.2013 11
  Stavebné úpravy prírodovedných laboratórií
 • 7845 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 98/2013 Zverejnené: 22.5.2013 11
  Oprava umelého a núdzového osvetlenia v priestoroch chodieb a schodísk v objekte SO2 na Fakulte humanitných vied a Fakulte prírodných vied ( FHV a FPV) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 • 7548 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 94/2013 Zverejnené: 16.5.2013 11
  Škola v prírode pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre účastníkov z Poľska a Chorvátska s výletom na Zamkovského chatu
 • 7253 - WYT Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 90/2013 Zverejnené: 10.5.2013 11
  Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií retiazkových
 • 6370 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 79/2013 Zverejnené: 23.4.2013 11
  Zabezpečenie komplexnej činnosti stavebného dozoru s pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera
 • 5362 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 69/2013 Zverejnené: 9.4.2013
  Škola v prírode pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre účastníkov zo Srbska a Maďarska so zameraním na turistiku
 • 1253- WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 18/2013 Zverejnené: 25.1.2013
  Certifikácia systému manažérstva kvality rektorátu UMB a 6 organizačných súčastí (fakúlt) s vystavením certifkátu kvality podľa medzinárdnej normy ISO 9001:2008, vydanej v SR ako STN EN ISO 9001:2009 pre projekt ESF.
 • 1099 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 16/2013 Zverejnené: 23.1.2013
  Opravy, údržba a servis služobných motorových vozidiel Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Dokumenty k verejným obstarávaniam

"Malé zákazky" podľa § 9 ods. 9 

Zákazky s nízkou hodnotou