UMB Banská Bystrica je víťazom základnej časti EUHL