Filozofická fakulta

Aplikovaná etika - história (denná)
Odbor: EtikaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, poľský, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika (denná)
Odbor: EtikaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - filozofia (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - história (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský, španielsky
Anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský, taliansky
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Aplikovaná etika (denná)
Odbor: EtikaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Európske kultúrne štúdiá (denná)
Odbor: Cudzie jazyky a kultúryForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, slovenský
Aplikovaná etnológia (denná)
Odbor: EtnológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Etnológia - filozofia (denná)
Odbor: EtnológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Etnológia - história (denná)
Odbor: EtnológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Filozofia - história (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo filozofie a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Francúzsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, nemecký, slovenský
Francúzsky jazyk a kultúra - história (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, ruský, slovenský
Francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, ruský, slovenský
Francúzsky jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský, španielsky
Francúzsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský, taliansky
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
História (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
História - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo výtvarného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, poľský, slovenský
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, ruský, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, ruský, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský, taliansky
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Nemčina pre preklad v hospodárskej praxi (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Poľský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: poľský, slovenský
Poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: poľský, ruský, slovenský
Rekreológia (denná)
Odbor: športForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Rekreológia (externá)
Odbor: športForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenský jazyk a literatúra (denná)
Odbor: Slovenský jazyk a literatúraForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - história (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (denná)
Odbor: Cudzie jazyky a kultúryForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský, španielsky
španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský, taliansky, španielsky
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo informatiky (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy (externá)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (denná)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denná)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (externá)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský, španielsky
Románsky jazyk pre preklad v hospodárskej praxi (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský, taliansky, španielsky
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo pedagogiky (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: EtikaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Filozofia - francúzsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský
Filozofia - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Filozofia - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
História - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, poľský, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský, španielsky
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Aplikovaná etika (denná)
Odbor: EtikaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Európske kultúrne štúdiá (denná)
Odbor: Cudzie jazyky a kultúryForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, slovenský
Francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, ruský, slovenský
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
História (externá)
Odbor: HistóriaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
História (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, ruský, slovenský
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Poľský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: poľský, slovenský
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Stredoeurópske historické štúdiá (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský, španielsky
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy (externá)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (denná)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (externá)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denná)
Odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika (denná)
Odbor: EtikaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - filozofia (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - história (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Filozofia - história (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Filozofické štúdiá (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Francúzsky jazyk a kultúra - história (denná)
Odbor: HistóriaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, poľský, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský, taliansky
Poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: poľský, ruský, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra (denná)
Odbor: Slovenský jazyk a literatúraForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo informatiky (denná)
Odbor: Učiteľstvo akademických predmetovForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský, taliansky
španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvoForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský, taliansky, španielsky

Menu

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244