Filozofická fakulta

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - filozofia (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - história (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský, španielsky
Anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský, taliansky
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Aplikovaná etika (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Aplikovaná etnológia (denná)
Odbor: Historické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Etnológia - filozofia (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Etnológia - história (denná)
Odbor: Historické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Filozofia - história (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, ruský, slovenský
Francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, ruský, slovenský
Francúzsky jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský, španielsky
Francúzsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský, taliansky
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
História (denná)
Odbor: Historické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
História - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo výtvarného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, ruský, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, ruský, slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský, taliansky
Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Nemčina pre preklad v hospodárskej praxi (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenský jazyk a literatúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - história (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský, španielsky
španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský, taliansky, španielsky
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo informatiky (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský, španielsky
Filozofia - francúzsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský
Filozofia - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Filozofia - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
História - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: Forma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský, taliansky
Učiteľstvo telesnej výchovy (externá)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (externá)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Anglický jazyk a kultúra (externá)
Odbor: FilológiaForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, poľský, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, ruský, slovenský
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský, španielsky
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Aplikovaná etika (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
História (externá)
Odbor: Historické vedyForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
História (denná)
Odbor: Historické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Nemecký jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Poľský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: poľský, slovenský
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Stredoeurópske historické štúdiá (denná)
Odbor: Historické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský, španielsky
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy (externá)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (externá)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - filozofia (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Anglický jazyk a kultúra - história (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Filozofia - história (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
Filozofické štúdiá (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský, taliansky
Slovenský jazyk a literatúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský, taliansky
španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský, taliansky, španielsky
Anglický jazyk a kultúra (externá)
Odbor: FilológiaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský
História - ruský jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: ruský, slovenský
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo výtvarného umenia (denná)
Odbor: Forma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Nemecký jazyk a kultúra (externá)
Odbor: FilológiaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský
Slovenský jazyk a literatúra - história (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia (denná)
Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský
Literárna veda (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent ŠP ovláda vedecké metódy v oblastiach metodológie literárnej vedy, teórie a dejín literatúry a je schopný prezentovať nadobudnutú odbornú kompetenciu vo vlastnej vedeckej práci. Je pripravený pôsobiť vo vedeckom aj pedagogickom prostredí, dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore. Vie sa zapojiť do tímovej vedeckej práce a vstupovať do domácich i zahraničných grantových projektov; orientuje sa v metodológii literárnej vedy, v teórii literárnovednej komparatistiky, v rozvojových tendenciách dejín literatúry, v teórii literárnych druhov a žánrov, v teórii literárnej komunikácie, v poetike, verzológii, v problematike interpretácie a analýzy literárneho textu. Je pripravený na prácu vysokoškolského učiteľa, na literárnovedne zameraný výskum akademického charakteru, na pôsobenie v iných edukačných inštitúciách a na rozličných pozíciách vo vedeckých a kultúrnych inštitúciách v rámci redaktorskej, editorskej či recenznej činnosti, ako aj v rámci umeleckého prekladu, literárnej kritiky a mediálnej praxe.

Literárna veda (externá)
Odbor: FilológiaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent ŠP ovláda vedecké metódy v oblastiach metodológie literárnej vedy, teórie a dejín literatúry a je schopný prezentovať nadobudnutú odbornú kompetenciu vo vlastnej vedeckej práci. Je pripravený pôsobiť vo vedeckom aj pedagogickom prostredí, dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore. Vie sa zapojiť do tímovej vedeckej práce a vstupovať do domácich i zahraničných grantových projektov; orientuje sa v metodológii literárnej vedy, v teórii literárnovednej komparatistiky, v rozvojových tendenciách dejín literatúry, v teórii literárnych druhov a žánrov, v teórii literárnej komunikácie, v poetike, verzológii, v problematike interpretácie a analýzy literárneho textu. Je pripravený na prácu vysokoškolského učiteľa, na literárnovedne zameraný výskum akademického charakteru, na pôsobenie v iných edukačných inštitúciách a na rozličných pozíciách vo vedeckých a kultúrnych inštitúciách v rámci redaktorskej, editorskej či recenznej činnosti, ako aj v rámci umeleckého prekladu, literárnej kritiky a mediálnej praxe.

Slovenské dejiny (denná)
Odbor: Historické vedyForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent ŠP slovenské dejiny v 3. stupni získa schopnosti na samostatný vedecký výskum v oblasti historických a príbuzných humanitných vied. Má predpoklady riešiť zložité výskumné problémy, aktívne a tvorivo navrhovať, spracovávať i posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí a viesť kolektívny výskum.

Slovenské dejiny (externá)
Odbor: Historické vedyForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent ŠP slovenské dejiny v 3. stupni získa schopnosti na samostatný vedecký výskum v oblasti historických a príbuzných humanitných vied. Má predpoklady riešiť zložité výskumné problémy, aktívne a tvorivo navrhovať, spracovávať i posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí a viesť kolektívny výskum

Systematická filozofia (denná)
Odbor: FilozofiaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa vyplýva zo zamerania ŠP na systematickú filozofiu, pričom predpokladá solídne a hlboké poznanie dejinno-filozofickej problematiky. Cieľom doktorandského štúdia je prehĺbenie poznatkov v oblasti, ktorá je predmetom doktorandovho výskumu a rozšírenie metodologických aj metodických znalostí spojených s riešenou problematikou. Absolvent dokáže vedomosti uplatniť pri vecnej analýze empirických a normatívnych problémov, ako aj pri interpretácii textov a materiálov z rozličných oblastí. Kriticky reflektuje aktuálny stav skúmanej problematiky a jej riešenia, ktoré dokáže kriticky zhodnotiť. Je schopný logicky konzistentne argumentovať v prospech navrhovaného riešenia a výsledky výskumu adekvátnou formou komunikovať odbornej aj širšej verejnosti. Okrem toho je absolvent schopný reflexie a kritickej orientácie v aktuálnych problémoch vývinu vedy, rozumie súvislostiam v rámci sústavy vied, pričom dokáže identifikovať hlavné vývinové trendy vedeckého poznania, a chápe aj problémy kultúry, civilizačného pohybu a spoločnosti. Je schopný vytvoriť rozsiahlejšie dielo, ktoré pôvodným výskumom prispieva k rozšíreniu hraníc poznania a zasluhuje si recenzovanú publikáciu na národnej či medzinárodnej úrovni. Je pripravený pracovať v tíme a samostatne koordinovať projekty pri riešení rozsiahlejších problémov. Je schopný samostatne stanoviť a špecifikovať výskumný problém a komplexne ho spracovať do podoby výskumného projektu. S nadobudnutými vedomosťami, kompetenciami a zručnosťami je absolvent schopný pokračovať v akademickej kariére vysokoškolského pedagóga na univerzitách a vysokých školách, pracovať ako tvorivý vedecký pracovník vo vedecko-výskumných inštitúciách, uplatniť sa na vyšších stupňoch riadenia v organizáciách štátnej a verejnej správy alebo v oblasti tretieho sektora ako vedúci alebo koordinátor projektového tímu.

Systematická filozofia (externá)
Odbor: FilozofiaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa vyplýva zo zamerania ŠP na systematickú filozofiu, pričom predpokladá solídne a hlboké poznanie dejinno-filozofickej problematiky. Cieľom doktorandského štúdia je prehĺbenie poznatkov v oblasti, ktorá je predmetom doktorandovho výskumu a rozšírenie metodologických aj metodických znalostí spojených s riešenou problematikou. Absolvent dokáže vedomosti uplatniť pri vecnej analýze empirických a normatívnych problémov, ako aj pri interpretácii textov a materiálov z rozličných oblastí. Kriticky reflektuje aktuálny stav skúmanej problematiky a jej riešenia, ktoré dokáže kriticky zhodnotiť. Je schopný logicky konzistentne argumentovať v prospech navrhovaného riešenia a výsledky výskumu adekvátnou formou komunikovať odbornej aj širšej verejnosti. Okrem toho je absolvent schopný reflexie a kritickej orientácie v aktuálnych problémoch vývinu vedy, rozumie súvislostiam v rámci sústavy vied, pričom dokáže identifikovať hlavné vývinové trendy vedeckého poznania, a chápe aj problémy kultúry, civilizačného pohybu a spoločnosti. Je schopný vytvoriť rozsiahlejšie dielo, ktoré pôvodným výskumom prispieva k rozšíreniu hraníc poznania a zasluhuje si recenzovanú publikáciu na národnej či medzinárodnej úrovni. Je pripravený pracovať v tíme a samostatne koordinovať projekty pri riešení rozsiahlejších problémov. Je schopný samostatne stanoviť a špecifikovať výskumný problém a komplexne ho spracovať do podoby výskumného projektu. S nadobudnutými vedomosťami, kompetenciami a zručnosťami je absolvent schopný pokračovať v akademickej kariére vysokoškolského pedagóga na univerzitách a vysokých školách, pracovať ako tvorivý vedecký pracovník vo vedecko-výskumných inštitúciách, uplatniť sa na vyšších stupňoch riadenia v organizáciách štátnej a verejnej správy alebo v oblasti tretieho sektora ako vedúci alebo koordinátor projektového tímu.

Slovenský jazyk (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent študijného programu sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne a tvorivo realizovať nové poznatky z lingvistických, literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí, a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. Disponuje teoretickými poznatkami zo slovenskej jazykovedy a interdisciplinárnymi znalosťami, ktoré sa vyformovali v rámci svetových lingvistík. Na základe metodologických konceptov jazykovedných škôl je schopný vytvoriť vedecký text s originálnymi komplexnými myšlienkami. Dokáže plánovať a riešiť vedecké projekty, formulovať závery vedeckých projektov a informovať o predstavených skutočnostiach na národnej aj na medzinárodnej úrovni, je spôsobilý uplatniť sa v povolaniach, ktoré vyžadujú vysokú úroveň profesionálnej práce so slovenským jazykom. Po získaní teoretických vedomostí a nadobudnutí praktických schopností a zručností je absolvent spôsobilý riadiť výskumné úlohy a vedeckovýskumné projekty a dokáže vlastnú vedeckú prácu vidieť v širšom lingvisticko-kultúrnom a lingvisticko-spoločenskom kontexte.

Slovenský jazyk (externá)
Odbor: FilológiaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent študijného programu sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne a tvorivo realizovať nové poznatky z lingvistických, literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí, a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. Disponuje teoretickými poznatkami zo slovenskej jazykovedy a interdisciplinárnymi znalosťami, ktoré sa vyformovali v rámci svetových lingvistík. Na základe metodologických konceptov jazykovedných škôl je schopný vytvoriť vedecký text s originálnymi komplexnými myšlienkami. Dokáže plánovať a riešiť vedecké projekty, formulovať závery vedeckých projektov a informovať o predstavených skutočnostiach na národnej aj na medzinárodnej úrovni, je spôsobilý uplatniť sa v povolaniach, ktoré vyžadujú vysokú úroveň profesionálnej práce so slovenským jazykom. Po získaní teoretických vedomostí a nadobudnutí praktických schopností a zručností je absolvent spôsobilý riadiť výskumné úlohy a vedeckovýskumné projekty a dokáže vlastnú vedeckú prácu vidieť v širšom lingvisticko-kultúrnom a lingvisticko-spoločenskom kontexte.

športová edukológia (denná)
Odbor: Vedy o športeForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent ovláda základné a aplikované vedecké a odborné poznatky z oblasti vied o športe, je spôsobilý ich uplatniť v športovom hnutí a vytvárať tak humanistický základ športu v celom komplexe jeho štruktúr. Je spôsobilý pracovať v športovom hnutí v oblasti športového manažmentu, marketingu, v štátnej a spolkovej sfére s využitím vedeckých prístupov. Je schopný na základe získaných kompetencií organizovať, plánovať a iniciovať riešenia parciálnych a komplexných úloh či otázok a tým sa spolupodieľať na aktívnom vedeckom osobnostnom a tímovom rozvoji, s tvorivým vedeckým výstupom prezentovania rezultátov v praxi. Dokáže vedecky formulovať fakty o výstupoch a záveroch vedeckej a výskumnej práce na národnej a medzinárodnej úrovni. Na trhu práce má všetky predpoklady uplatniť sa ako samostatný vedeckovýskumný a riadiaci pracovník, telovýchovný pedagóg v školskom, výkonnostnom, vrcholovom športe, v športe pre všetkých a pod.

športová edukológia (externá)
Odbor: Vedy o športeForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent študijného programu je schopný na základe získaných kompetencií (kognitívne, informačné, komunikačné, interpersonálne, prezentačné) organizovať, plánovať a iniciovať riešenia parciálnych a komplexných úloh či otázok, a tým prispieť a spolupodieľať sa na aktívnom vedeckom osobnostnom a tímovom rozvoji, s tvorivým vedeckým výstupom prezentovania rezultátov v spoločenskej praxi. Dokáže odborne a vedecky formulovať fakty o výstupoch a záveroch vedeckej a výskumnej práce na národnej a medzinárodnej úrovni. Získanými poznatkami a nadobudnutými vedeckovýskumnými skúsenosťami je pripravený manažovať edukáciu, riešiť nové otázkya úlohy telovýchovného procesu a metodicky usmerňovať realizáciu a prezentovanie nových poznatkov v praxi.

športová humanistika (denná)
Odbor: Vedy o športeForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent ovláda základné a aplikované vedecké a odborné poznatky z oblasti vied o športe, je spôsobilý ich uplatniť v športovom hnutí a vytvárať tak humanistický základ športu v celom komplexe jeho štruktúr. Je spôsobilý pracovať v športovom hnutí v oblasti športového manažmentu, marketingu, v štátnej a spolkovej sfére s využitím vedeckých prístupov. Je schopný na základe získaných kompetencií organizovať, plánovať a iniciovať riešenia parciálnych a komplexných úloh či otázok a tým sa spolupodieľať na aktívnom vedeckom osobnostnom a tímovom rozvoji, s tvorivým vedeckým výstupom prezentovania rezultátov v praxi. Dokáže vedecky formulovať fakty o výstupoch a záveroch vedeckej a výskumnej práce na národnej a medzinárodnej úrovni. Na trhu práce má všetky predpoklady uplatniť sa ako samostatný vedeckovýskumný a riadiaci pracovník, telovýchovný pedagóg v školskom, výkonnostnom, vrcholovom športe, v športe pre všetkých a pod.

športová humanistika (externá)
Odbor: Vedy o športeForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent ovláda základné a aplikované vedecké a odborné poznatky z oblasti vied o športe, je spôsobilý ich uplatniť v športovom hnutí a vytvárať tak humanistický základ športu v celom komplexe jeho štruktúr. Je spôsobilý pracovať v športovom hnutí v oblasti športového manažmentu, marketingu, v štátnej a spolkovej sfére s využitím vedeckých prístupov. Je schopný na základe získaných kompetencií organizovať, plánovať a iniciovať riešenia parciálnych a komplexných úloh či otázok a tým sa spolupodieľať na aktívnom vedeckom osobnostnom a tímovom rozvoji, s tvorivým vedeckým výstupom prezentovania rezultátov v praxi. Dokáže vedecky formulovať fakty o výstupoch a záveroch vedeckej a výskumnej práce na národnej a medzinárodnej úrovni. Na trhu práce má všetky predpoklady uplatniť sa ako samostatný vedeckovýskumný a riadiaci pracovník, telovýchovný pedagóg v školskom, výkonnostnom, vrcholovom športe, v športe pre všetkých a pod.

športová kinantropológia (denná)
Odbor: Vedy o športeForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent študijného programu ovláda aplikované a špeciálne metódy na zisťovanie antropometrických, biochemických, fyzikálnych, biomechanických, antropomotorických a psychologických metód na zisťovanie pohybových predpokladov a prejavov človeka v športe. Ťažisko tvoria motoskopické, motografické a motometrické metódy a metodiky na analýzu a hodnotenie športového pohybu. Ide nielen o použitie známych, ale aj o vývoj nových prístrojov a metód skúmania makro a mikroštruktúry pohybu človeka. Okrem získavania faktov vie absolvent fakty aj spracovať, interpretovať, formulovať závery, zovšeobecňovať poznatky, formulovať teórie, zásady, princípy a aplikovať poznatky do športovej praxe. Overuje nové progresívne postupy, pričom zvažuje ich spôsob prípravy, zabezpečenia, sleduje efektívnosť, náklady a bezpečnosť. Vedie záznamy o priebehu výskumnej práce a vypracováva nové projekty.

športová kinantropológia (externá)
Odbor: Vedy o športeForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolvent študijného programu ovláda aplikované a špeciálne metódy na zisťovanie antropometrických, biochemických, fyzikálnych, biomechanických, antropomotorických a psychologických metód na zisťovanie pohybových predpokladov a prejavov človeka v športe. Ťažisko tvoria motoskopické, motografické a motometrické metódy a metodiky na analýzu a hodnotenie športového pohybu. Ide nielen o použitie známych, ale aj o vývoj nových prístrojov a metód skúmania makro a mikroštruktúry pohybu človeka. Okrem získavania faktov vie absolvent fakty aj spracovať, interpretovať, formulovať závery, zovšeobecňovať poznatky, formulovať teórie, zásady, princípy a aplikovať poznatky do športovej praxe. Overuje nové progresívne postupy, pričom zvažuje ich spôsob prípravy, zabezpečenia, sleduje efektívnosť, náklady a bezpečnosť. Vedie záznamy o priebehu výskumnej práce a vypracováva nové projekty

Translatológia (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, slovenský

Profil absolventa: Absolventi programu dokážu profesionálne vykonávať prácu v aplikovanom translatologickom výskume a prácu vysokoškolského učiteľa translatológie. Majú znalosti z dejín a súčasných trendov odboru, jeho perspektívnych nasmerovaní, ako aj teoretické koncepty a modely cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie. Dokážu tvorivo využívať relevantné znalosti na identifikovanie, analyzovanie a riešenie problémových situácií v oblasti translatológie, najmä tvorivo uplatňovať pojmy, princípy a procedúry spojené s prekladom a tlmočením, jeho plánovaním, organizovaním, realizáciou a evalváciou, samostatne hodnotiť a sebareflektovať translatologickú prácu a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť, riešiť aktuálne otázky spojené s prekladom a tlmočením na národnej aj medzinárodnej úrovni. Taktiež majú schopnosť pôsobiť ako členovia pracovného tímu na úrovni interdisciplinárnej a medziodborovej spolupráce v rámci medzinárodnej spolupráce v odbore, ovládať možnosti a konkrétne spôsoby využitia modernej prekladateľskej a tlmočníckej technológie.

Translatológia (externá)
Odbor: FilológiaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, slovenský

Profil absolventa: Absolventi programu dokážu profesionálne vykonávať prácu v aplikovanom translatologickom výskume a prácu vysokoškolského učiteľa translatológie. Majú znalosti z dejín a súčasných trendov odboru, jeho perspektívnych nasmerovaní, ako aj teoretické koncepty a modely cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie. Dokážu tvorivo využívať relevantné znalosti na identifikovanie, analyzovanie a riešenie problémových situácií v oblasti translatológie, najmä tvorivo uplatňovať pojmy, princípy a procedúry spojené s prekladom a tlmočením, jeho plánovaním, organizovaním, realizáciou a evalváciou, samostatne hodnotiť a sebareflektovať translatologickú prácu a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť, riešiť aktuálne otázky spojené s prekladom a tlmočením na národnej aj medzinárodnej úrovni. Taktiež majú schopnosť pôsobiť ako členovia pracovného tímu na úrovni interdisciplinárnej a medziodborovej spolupráce v rámci medzinárodnej spolupráce v odbore, ovládať možnosti a konkrétne spôsoby využitia modernej prekladateľskej a tlmočníckej technológie.

Všeobecná jazykoveda (denná)
Odbor: FilológiaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský

Profil absolventa: Absolvent študijného programu preukazuje hĺbkové poznanie študijného odboru, zvládnutie zručností a výskumných metód spojených s uvedeným odborom. Osvojí si kompaktný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti vrátane vzťahov so súvisiacimi odbormi. Nadobúda komplexné, synergické poznatky o relevantných teóriách, nosných metódach a efektívnych vedeckovýskumných postupoch na úrovni medzinárodných štandardov. Získava predispozície vedecky skúmať a prinášať tvorivé riešenia v oblasti jazykového systému, kontrastívnej lingvistiky, jazykovej typológie, lingvistickej pragmatiky, kognitívnej lingvistiky, sociolingvistiky, metodológie jazykovedy, antropolingvistiky a filozofie jazyka. V uvedenom rámci sa tvaruje absolventov teoretický, vedomostný a vzťahovo-poznatkový korpus. Absolvent takto nadobúda univerzálne danosti na ďalšie systematické vzdelávanie a samostatné pôsobenie v odbore.

Všeobecná jazykoveda (externá)
Odbor: FilológiaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký, slovenský

Profil absolventa: Absolvent študijného programu preukazuje hĺbkové poznanie študijného odboru, zvládnutie zručností a výskumných metód spojených s uvedeným odborom. Osvojí si kompaktný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti vrátane vzťahov so súvisiacimi odbormi. Nadobúda komplexné, synergické poznatky o relevantných teóriách, nosných metódach a efektívnych vedeckovýskumných postupoch na úrovni medzinárodných štandardov. Získava predispozície vedecky skúmať a prinášať tvorivé riešenia v oblasti jazykového systému, kontrastívnej lingvistiky, jazykovej typológie, lingvistickej pragmatiky, kognitívnej lingvistiky, sociolingvistiky, metodológie jazykovedy, antropolingvistiky a filozofie jazyka. V uvedenom rámci sa tvaruje absolventov teoretický, vedomostný a vzťahovo-poznatkový korpus. Absolvent takto nadobúda univerzálne danosti na ďalšie systematické vzdelávanie a samostatné pôsobenie v odbore.

Menu

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244