Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Podávanie podnetov na zlepšovanie kvality

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v rámci svojich politík neustále monitoruje, vyhodnocuje a zlepšuje svoj vnútorný systém kvality. Zlepšovanie kvality sa uskutočňuje prostredníctvom príslušných orgánov, primárne sú to fakultné orgány pre VSK a rada pre VSK UMB. Zároveň umožňujeme ktorejkoľvek zainteresovanej strane podať akýkoľvek podnet, ktorý by mohol viesť k zlepšeniu vnútorného systému kvality. Tieto podnety prijímajú osoby na to určené na jednotlivých fakultách, pričom je vytvorené aj jedno všeobecné miesto pre zlepšovanie kvality. Tento princíp vychádza primárne z identifikácie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán UMB. Vo všetkých procesoch vzdelávania, tvorivej a umeleckej činnosti sa snažíme neustále zlepšovať všetky aspekty týchto činností. Jednou z ciest ako získať potenciál na inováciu týchto procesov, je možnosť získania spätnej väzby od zainteresovaných strán v podobe nápadov, námetov alebo akýchkoľvek odporúčaní vo vzťahu k vnútornému systému zabezpečovania kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

  UMB zriadila samostatnú adresu zlepsovanie.kvality@umb.sk, na ktorú je možné zasielať námety na zlepšovanie kvality, týkajúce sa najmä vnútorného systému kvality. Každým z týchto podnetov sa v rámci politík  kvality zaoberá príslušný orgán a v prípade ich akceptácie sú prijaté adekvátne opatrenia na zlepšenie kvality. V prípade podávania námetov na zlepšenie študijných programov, odborov habilitačných konaní a inauguračných konaní a ďalších súvisiacich podporných činností, je možné ich podávať aj na úrovni fakúlt. Na každej fakulte je určená osoba a adresa na podávanie takýchto podnetov. Zoznam fakultných kontaktov pre podávanie podnetov je v nižšie uvedenej tabuľke.

   

  Zoznam osôb zodpovedných za prijímanie podnetov na zlepšovanie kvality

  Por. č.  Fakulta Meno Priezvisko Titul
  1. Ekonomická fakulta Mária Kanderová  Ing. PhD.
  2. Filozofická fakulta Nadežda Zemaníková PhDr. PhD.
  3. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Lenka Štefániková Mgr. PhD
  4. Fakulta prírodných vied Marek Skoršepa doc. RNDr. PhD.
  5. Pedagogická fakulta Viktóra Šoltésová doc. PaedDr. PhD.
  6.

  Právnická fakulta

   

  Martin

   

  Kubinec

   

  doc. JUDr. PhD.