Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Realizácia mobility Erasmus+

  Realizácia fyzickej mobility

  1. Vybrať si partnerskú inštitúciu, s ktorou je alebo bude podpísaná bilaterálna dohoda. 
  2. Dohodnúť si obsah, termín mobility a zabezpečiť si ubytovanie.
  3. Zostaviť Program mobility výučba/školenie, ktorý partnerská inštitúcia potvrdí podpisom. Podpísaný Program mobility doručiť príslušnej referentke na RMS UMB (odporúčame min. 30 dní pred plánovanou mobilitou).
  4. Vyplniť online Žiadosť na vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu. Presný postup spracovania zahraničných pracovných ciest nájdete v sekcii Zahraničné pracovné cesty.
  5. Príslušná referentka na základe žiadosti spracuje Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu, ktorý je potrebné podpísať (scan nie je akceptovaný).
  6. Príslušná referentka na základe doložených dokumentov spracuje Finančnú zmluvu, ktorú zamestnanec na referát doloží v 2 kópiách s originál podpisom spolu s potvrdením o uzatvorenom cestovnom poistení, ktoré je povinné na dni cesty (odporúčame www.erapo.sk alebo www.studujcestuj.sk).
  7. OLS (Online Linquistic support - nepovinné): zamestnanec si má možnosť pred odchodom na mobilitu preveriť svoje jazykové znalosti formou online jazykového testu. Po zaregistrovaní do vyhliadavača zadá "Placement test" + cudzí jazyk. Certifikát je možné stiahnuť vo svojom profile v časti "Dashboard".
  8. Počas alebo po mobilite si zamestnanec od partnerskej inštitúcie vyžiada  Potvrdenie o absolvovaní mobility výučba/školenie.
  9. Po návrate zamestnanec doloží na RMS cestovné doklady (cestovné lístky, doklad o úhrade ubytovania a pod.) a Správu zo zahraničnej pracovnej cesty.
  10. Zamestnanec je po ukončení mobility povinný do 30 dní vyplniť správu do Beneficiary Modul, ktorá mu bude automaticky zaslaná na email. Email odosielateľa je eu-corporate-notification-system@ec.europa.eu. Prosím, skontrolujte si aj priečinok Nevyžiadanej pošty (Spam).

  Realizácia virtuálnej mobility

  1. Vybrať si partnerskú inštitúciu, s ktorou je alebo bude podpísaná bilaterálna dohoda. 
  2. Dohodnúť si obsah a termín mobility.
  3. Zostaviť Program mobility, ktorý partnerská univerzita potvrdí podpisom.
  4. Zaslať podpísaný Program mobility na Referát pre medzinárodnú spoluprácu (RMS) príslušnej referentke.
  5. Príslušná referentka na základe doložených dokumentov spracuje Finančnú zmluvu s nulovým grantom, ktorú zamestnanec na referát doručí v 2 kópiách s originál podpisom.
  6. Po ukončení mobility si zamestnanec od partnerskej univerzity vyžiada  Potvrdenie o absolvovaní mobility, ktoré zašle na RMS. Pri virtuálnej mobilite je potrebné zdokladovať trvanie mobility minimálne 2 dni.
  7. Zamestnanec je po ukončení mobility povinný do 30 dní vyplniť správu do Mobility Tool, ktorá mu bude automaticky zaslaná na email. Email odosielateľa je eu-corporate-notification-system@ec.europa.eu . Prosím, skontrolujte si aj priečinok Nevyžiadanej pošty (Spam).

  Databáza s ponukou na vyhľadávanie školení pre zamestnancov

  Obsahuje ponuky pre tzv. Staff weeks, job shadowing: 

  http://staffmobility.eu/

   

  Koordinátorky odchádzajúcich (outgoing) zamestnancov

  Ekonomická fakulta, Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta, Rektorát UMB

  Mgr. Andrea Bobákováreferentka

  Telefón 048/446 6725E-mailandrea.bobakova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce

   

  Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta 

  Mgr. Margaréta Krkošová

  Mgr. Margaréta Krkošováreferentka

  Telefón 048/446 6728E-mailmargareta.krkosova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce