Pracovné ponuky, stáže a praxe

Kariérne centrum UMB spolupracuje so zamestnávateľskými spoločnosťami s národnou i medzinárodnou pôsobnosťou. Rôznorodé zameranie 6 fakúlt UMB ponúka možnosť využitia perspektívnych študentov a absolventov pre rôzne sféry trhu práce. Možno práve Vy nájdete prostredníctvom aktivít Kariérneho centra UMB nový potenciál pre Vašu spoločnosť.

Služby, ktoré ponúkame pre firmy

  • možnosť prezentovať spoločnosť formou výstavného stánku na veľtrhu práce Univerzitný deň kariéry,
  • možnosť prezentovať spoločnosť formou výstavného stánku na veľtrhu práce Zo školy na zimák - Univerzitný deň pracovných príležitostí,
  • realizovanie prednášok, seminárov a workshopov na pôde UMB,
  • inzercia pracovných ponúk na stránke www.kc.umb.sk, Facebooku KC UMB a prostredníctvom AIS-u (za poplatok, ktorý sa odvíja od počtu hľadaných pozícií alebo od dĺžky spolupráce),
  • zverejňovanie informačných materiálov o stážach, súťažiach, absolventských programoch, projektov pre študentov na stránke www.kc.umb.sk (bezplatne do odvolania),
  • vypísanie tém záverečných prác pre študentov UMB (bezplatne),
  • zverejnenie firemného bannera na stránke www.kc.umb.sk (za poplatok),
  • výlep plagátov a informačných materiálov na vývesných tabuliach na fakultách UMB (za poplatok).

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie