Aktuálne oznamy

Ubytovanie na hosťovských izbách (krátkodobé ubytovanie - študenti, cudzí) a študentských izbách (návšteva) je možné len do 15. 12. 2019.

Po tomto termíne až do 31. 12. 2019 nebude uvedené ubytovanie poskytované.

V Ban. Bystrici dňa 15. 11. 2019

ZMENA v úhradách platieb za ubytovanie v študentských domovoch UMB.

Od 01. 09. 2017 sa nájomné uhrádza na trikrát za nasledovné obdobia:

- za obdobie 02. 09. – 31. 01. (prvá platba) uhrádza sa pred nástupom na ŠD do 20. augusta
- za obdobie 01. 02. – 31. 05. (druhá platba) uhrádza sa do 20. februára
- za obdobie 01. 06. – 30. 06. (tretia platba) uhrádza sa v hotovosti u vedúcej ŠD

Nájomné za lôžko uhrádza študent výhradne bezhotovostným bankovým prevodom.

V Banskej bystrici dňa 23. 05. 2017