Podpis zmluvy o spolupráci UMB s Mostarskou univerzitou