Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Vyhlásenie o prístupnosti

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

  Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.umb.sk

  Stav súladu

  Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

  Neprístupný obsah

  Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  a) 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Niektoré obrázky alebo ikony neobsahujú alternatívne popisy (Kritérium úspešnosti: 1.1.1 Alternatívy textu)
  • Niektoré zvukové súbory nemajú textovú alternatívu. (Kritérium úspešnosti:1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam)
  • Niektoré videá nemajú titulky (Kritérium úspešnosti:1.2.2: Titulky)
  • Niektoré videá neobsahujú audio komentár alebo alternatívny text k videu (Kritérium úspešnosti: 1.2.3 Dynamické multimediálne prvky )
  • Niektoré video neobsahuje audiokomentár, ktorý by sprostredkoval informácie uvedené vo videu nevidiacim používateľom (Kritérium úspešnosti:1.2.5 Audiokomentár)
  • Niektorý text na obrázku nemá textovú alternatívu na webstránke. (Kritérium úspešnosti:1.4.5 Text vo forme obrázkov)
  • Jazyk časti slovenskej webstránky - v angličtine - nie je možné odvodiť z kódu stránky.  (Kritérium úspešnosti:3.1.2 Jazyk jednotlivých častí)
  • Niektoré časti formulárov alebo formuláre neobsahujú menovky (Kritérium úspešnosti: 3.3.2 Pomoc pri zadávaní vstupu)
  • Niektoré časti formulárov alebo formuláre neobsahujú pomôcky pri chybne zadaných poliach (Kritérium úspešnosti: 3.3.3 Pomoc pri zadávaní vstupu)

  2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Na stránke dochádza ku kombinácii anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla (§15 pís. h) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy)
  • Nie je uvedený dátum  poslednej aktualizácie na webovej stránke, len dátum vytvorenia stánky (§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy)
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré textové dokumenty nespĺňajú [§19 pís. b) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Niektoré dokumenty na stránke sú vo formáte .pdf  a scanov nespĺňajúcich požadované kritériá [§18 pís. d) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy] . Požadované dokumenty, ktoré nie sú v súlade Vám vieme poslať na základe Vašej písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: umb@umb.sk

  b)         neprimerané zaťaženie

  • Z dôvodu neprimeraného zaťaženia v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102 nie je možné zabezpečiť konverziu naskenovaných dokumentov do iného formátu, vytvorenie a dotvorenie audio komentára alebo textového komentára do všetkých videí, či zvukových nahrávok.

   

  Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

  Toto vyhlásenie bolo vypracované  29. 06. 2021.

  Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo posúdené treťou stranou.

  Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 30. 11. 2021.

  Spätná väzba a kontaktné informácie

  V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese umb@umb.sk. Správcom webového sídla Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a jeho prevádzkovateľom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zhotoviteľom stánky je spoločnosť WebCreators s.r.o.

  Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Ing. Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie..

  Vynucovacie konanie

  V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk