11. ročník Detskej univerzity UMB

11. ročník Detskej univerzity UMB

Slávnostná imatrikulácia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zahájila 3. júla 2017 jedenásty ročník Detskej univerzity UMB. Štyridsaťdeväť účastníkov a účastníčok sa študentským sľubom a prevzatím imatrikulačného listu z rúk prodekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela PaedDr. Lenky Rovňanovej, PhD., oficiálne stalo študentmi 11. ročníka Detskej univerzity UMB.

Počas dvoch týždňov študenti a študentky základných škôl vo veku 9 – 15 rokov absolvovali výchovno-vzdelávací program. Pútavé témy primerané veku spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

11. ročník Detskej univerzity UMB ukončila 14. júla 2017 slávnostná promócia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Absolventi a absolventky si prevzali osvedčenia o absolvovaní Detskej univerzity UMB z rúk prodekanky Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela JUDr. Ivany Šoškovej, PhD.

Priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, motivovať ich k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaujímavým otázkam, to všetko je zmyslom a poslaním Detskej univerzity UMB. Veríme, že toto poslanie bolo aj v tomto roku naplnené.

https://www.facebook.com/bystricasity/videos/1340073442708563/