Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Výstupy dotazníka o spokojnosti na pracovisku pre zamestnancov a študentov UMB

  V priebehu marca 2024 boli zbierané dotazníkové dáta, ktoré zisťovali mieru spokojnosti zamestnancov a zamestnankýň na pracovisku a študentov a študentiek počas štúdia. Online dotazníky pracovali s témami rovnováhy súkromného a pracovného života, rodovej rovnosti, duševného zdravia, či celkovej spokojnosti zamestnancov, zamestnankýň, študentov a študentiek na pôde Univerzity Mateja Bela. Výstupy z dotazníkov boli spracované a komunikované vedeniu Univerzity vo forme odporúčaní. Tu si o tejto iniciatíve môžete prečítať viac aj vy.

  Výstupy z dotazníka

  Dotazníkový prieskum sa realizoval od 4. do 15. marca 2024 a jeho hlavnou náplňou bolo získať dáta, ktoré odzrkadľujú mieru spokojnosti zamestnancov na pracovisku a študentov v priebehu štúdia, s akcentom na otázky duševného zdravia, kariérnej a študijnej sebarealizácie, zosúlaďovania pracovného a súkromného života, ako aj otázky rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia.

  Začiatok marca je zároveň symbolický dátum, kedy sa pripomína a oslavuje Medzinárodný deň žien. História tohto sviatku je priamo spojená s hnutím za ženské práva a bojom za ich rovnoprávnosť. O viac ako 100 rokov je však stále za čo bojovať, pomenovávať, scitlivovať, nastavovať a hlavne učiť sa, ako s témou rovnosti príležitostí pracovať a uplatňovať ju v praxi.

  Univerzita Mateja Bela má ambíciu byť otvorenou inštitúciou, ktorá svojim zamestnancom a študentom vytvára priestor, kde sa uplatňujú princípy diverzity, rovnosti, inklúzie, nediskriminácie, rešpektu, transparentnosti a otvorenej komunikácie. Dotazníkové dáta k týmto témam sú jedným zo série krokov, ktoré majú za cieľ pomôcť vedeniu Univerzity s nastavením opatrení, aktivít a politík, prispievajúcim k celoorganizačnej kultúrnej zmene, ktorá pomôže vytvoriť ešte lepšie podmienky na prácu a štúdium.

  Čo sme sa z dotazníkového prieskumu dozvedeli?

  Dotazník určený zamestnancom vyplnilo 166 ľudí, študentov sa zapojilo niečo cez 300. Mnoho odpovedí pozitívne reflektovalo vyslanie signálu z úrovne vedenia Univerzity, že aj tieto témy sú na stole a súčasťou agendy najvyššieho manažmentu inštitúcie.

  „Cítim, že na pracovisku dokážem naplno využiť svoj potenciál“, na túto otázku odpovedalo kladne až 127 zamestnancov a zamestnankýň, kladne odpovedalo aj vyše 200 študentov. Bolo evidentné, že ani témy spojené s duševným zdravím na pracovisku nie sú zamestnancom ľahostajné a dokonca by privítali viac aktivít, smerujúcich k podpore duševného zdravia. Tento vzorec odpovedí sa opakoval aj v dotazníkovej skupine študentov. Ukázalo sa, že je vysoký záujem o seba rozvojové či mentoringové aktivity, ktoré štartujú či akcelerujú kariérny rast, rovnako by mnohí a mnohé privítali aj kurz sebaobrany. Uvidíme, či by v tejto veci mohla byť súčinná práve novo otvorená fakulta FTVŠaZ.

  Takmer 90% študentov považuje svoju alma mater za inštitúciu, ktorá odsudzuje akúkoľvek diskrimináciu a ktorá si ctí a prezentuje hodnoty ako rovnosť všetkých ľudí, rešpekt voči menšinám, vzájomnú úctu a spoluprácu.

  Z opatrení na podporu zosúlaďovania súkromného a pracovného života - za najprínosnejšie zamestnanci považujú pohyblivú pracovnú dobu a možnosť práce z domu, aj napriek tomu, že UMB má jednu z najlepšie nastavených kolektívnych zmlúv, inštitút práce z domu nie je ešte udomácnený v pracovnom poriadku a zaostávame v tejto veci za všeobecným trendom pracovného trhu. Je to jednoznačne inštitút, ktorý má svoje miesto a význam a jeho aktuálna absencia nie je manažmentom Univerzity prehliadaná.

  Mnohokrát sa vyskytla aj výzva na 4 dňový pracovný týždeň, čo by skutočne upravilo rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, no musíme konštatovať, že na túto pracovnú politiku si ešte zrejme budeme musieť počkať.

  Mnoho podnetov reflektovalo priveľkú byrokratickú záťaž, iné akcentovali potrebu jednoduchšieho prístupu k inštitútu práce z domu a jeho pravidelného využívania, či nabádali k lepšie premyslenému zadávaniu úloh a ich termínov ukončenia tak, aby bol chránený voľný čas zamestnancov, či už sa jedná o víkendy alebo sviatky. Všetko sú to oprávnené podnety a aj dotazníky spokojnosti sú nástrojom ako tieto výhrady, podnety či návrhy na zlepšenie komunikovať vedeniu.

  Aj preto sa chceme ešte raz úprimne poďakovať všetkým, ktorí investovali svoj čas a pomohli nám vyplnením dotazníka zmapovať situáciu v tejto oblasti života študentov a zamestnancov.