Rektor Masarykovej univerzity v Brne o slovenských študentoch