Referát pre medzinárodnú spoluprácu

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Vedúca referátu pre medzinárodnú spoluprácu

Mgr. Jana Čillíkováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1118, 6729E-mailjana.cillikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Koordinátorka programu Erasmus+

Mgr. Viera Pavlovičováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7439, 6727E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Koordinátorka odchádzajúcich (outgoing) študentov

Mgr. Jana Prašovskáreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 2197, 6726E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Koordinátorka prichádzajúcich (incoming) študentov

Mgr. Jana Hubáčeková

Mgr. Jana Hubáčekováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048 446 3116, 6724E-mailjana.hubacekova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Koordinátorka zahraničných mobilít zamestnancov (outgoing staff)

Mgr. Margaréta Krkošová

Mgr. Margaréta Krkošováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7414, 6728E-mailmargareta.krkosova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Koordinátorka prichádzajúcich zahraničných zamestnancov (incoming staff)

Jana Mikováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1611, 6723E-mailjana.mikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Koordinátorka zahraničných pracovných ciest 

Mgr. Andrea Bobákováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 6725E-mailandrea.bobakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Koordinátorka online kurzov a marketingových aktivít 

Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 4226, 6722E-mailanita.dienesova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie