Naše úspechy

UMB v číslach

  • 9044študentov
  • 6fakúlt
  • 47študijných odborov
  • 317študijných programov
  • 3Centrá excelentnosti