Naše úspechy

UMB v číslach

  • 7056študentov
  • 6fakúlt
  • 47študijných odborov
  • 439študijných programov
  • 3Centrá excelentnosti