Si študentom UMB?

Čakaj pozvánku do siete Bitrix24 UMB-BB. Kedy? V termíne 20. – 25. 3. 2017!

Viac informácií

Ponuka nových kurzov

Aktuálna ponuka kurzov pre verejnosť. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností.

Viac informácií

Naše úspechy

UMB v číslach

  • 7984študentov
  • 6fakúlt
  • 47študijných odborov
  • 478študijných programov
  • 3Centrá excelentnosti