Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

všetkým zamestnancom, študentom a priateľom UMB praje rektor Vladimír Hiadlovský

HODNOTENIE PEDAGÓGOV ZA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Anonymná anketa študentstva o kvalite výučby

Viac informácií
Prihláška na UMB

UMB v číslach

  • 6956študentov
  • 6fakúlt
  • 44študijných odborov
  • 444študijných programov
  • 3Centrá excelentnosti