Si študentom UMB?

Čakaj pozvánku do siete Bitrix24 UMB-BB. Kedy? V termíne 20. – 25. 3. 2017!

Viac informácií

Naše úspechy

UMB v číslach

  • 7984študentov
  • 6fakúlt
  • 47študijných odborov
  • 478študijných programov
  • 3Centrá excelentnosti