PhDr. Mária Holubová, PhD. o hrade Windsor a jeho záhradách