Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Významná konferencia na UMB

  Informácia pre médiá, 31. 8. 2016

  V dňoch 5. – 6. septembra 2016 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch.

  Podujatie organizačne zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Je pracoviskom s vedeckou orientáciou a vzdelávacím zameraním na slovakistiku, na kultúru vyjadrovania a vedy o komunikácii.

  Konferencia je výnimočnou z niekoľkých dôvodov. Programovo a tematicky nadväzuje na konferencie konané v r. 2011 a 2014 v Krakove a v Bydhošti v Poľsku. Prvý raz od vzniku komisie pre sociolingvistiku sa stretnutie uskutočňuje mimo Poľskej republiky, a to práve v Banskej Bystrici. Pre tunajšiu univerzitu ide aj o poctu a zároveň výzvu. V čase konania podujatia je totiž Slovenská republika predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie. Banskú Bystricu v tomto období okrem iných navštívia aj jazykovedci so slavistickými výskumnými programami a záujmami.

  Sociolingvistika je hraničnou, medznou vedou, ktorá využíva blízkosť a spoločné záujmy jazykovedy a sociológie. Zameriava sa na poznávanie a vykladanie vzťahov medzi skupinami v spoločnosti a jazykovým dorozumievaním jej členov v rozmanitých komunikačných situáciách.

  Univerzita Mateja Bela uvíta v priestoroch rektorátu na Národnej ul. 12 členky a členov Komisie pre sociolingvistiku z 10 krajín, v ktorých sa pestuje slavistika a podporujú sa slovanské štúdiá. Jazykovedci z Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Macedónska, Litvy, Poľska, Rakúska, Slovenska a Ukrajiny predstavia výsledky svojich výskumov v podobe vedeckých príspevkov.

  V programe vystúpia jazykovedci so sociolingvistickými témami – jazyková kultúra a kultúra vyjadrovania, dvoj- a viacjazykovosť, štandardizácia a norma v slovanských jazykoch, etnokultúrne a jazykové kontakty s ich výskumami, sociokultúrnymi prejavmi a dosahmi. Prihlásené príspevky zreteľne naznačujú, že slovanské jazyky cez priezor elektronickej komunikácie reagujú aj na podmienky, prejavy a dôsledky digitálnej doby a kultúry.

  Viac informácií poskytne:

  prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., vladimir.patras@umb.sk

  a Lujza Urbancová, PhD., lujza.urbancova@umb.sk