doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. o voľbách v USA