Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Základné princípy činnosti UMB a uznávané hodnoty

  Ochraňuje svoju autonómnosť, morálnu a vedeckú nezávislosť od politickej a hospodárskej moci a rešpektuje akademické slobody.

  • Rozvíja svoju akademickú excelentnosť, kvalitu a dobré meno vo všetkých oblastiach činnosti a na to zavádza mechanizmy spätnej väzby na všetkých úrovniach riadenia a činnosti.
  • Porovnáva úroveň a výsledky svojej činnosti s poprednými univerzitami, štandardami kvality uznávanými na európskej úrovni a s potrebami spoločnosti a podporuje medzinárodnú spoluprácu a spoluprácu s praxou ako zdroj zmien a rozvojových trendov.
  • Podporuje rast odbornosti, rozvoj tvorivosti a invencie, flexibilitu, kritický a konštruktívny dialóg a sústavnú evalváciu ako základné zdroje a procesy inovácií.
  • Podporuje jedinečnosť a atraktívnosť študijných programov, kurzov a odborných aktivít a skvalitňuje ich obsah v tesnom spojení s výsledkami svetového a vlastného výskumu.
  • Skvalitňuje procesy vzdelávania v duchu princípov aktívneho učenia sa a technologického pokroku a požaduje didaktickú kompetentnosť vo výučbe.
  • Považuje vedecký výskum za východisko a sústavný sprievodný proces vzdelávania a jeho internacionalitu, tímovosť a transfer do praxe za predpoklady jeho kvality.
  • Považuje šírenie nových vedeckých poznatkov, národnej kultúry a tradícií, hodnôt európskeho humanizmu, etiky a demokracie za svoju povinnosť.
  • Buduje vnútornú integritu založenú na kooperácii silnejších jedinečných pracovísk vnútri univerzity, ale aj na ich vzájomnej prepojenosti, vôli k dialógu, úcte, dôvere a spoluzodpovednosti za výsledky ako predpoklad jej efektívneho fungovania, úspešnosti a univerzitnej spolupatričnosti.
  • Považuje sústavné sebazdokonaľovanie, profesijný a osobnostný rast, profesijnú etiku a morálnu integritu, primeranú náročnosť a medziľudskú empatiu, osobnú a spoločenskú zodpovednosť a inštitucionálnu lojalitu za charakteristické kvality zamestnanca univerzity.