Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  UMB MÁ SVOJU ŠTUDENTSKÚ OSOBNOSŤ SLOVENSKA

  Osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

  Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách. Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2021/2022 je Ing. Matej Gazda, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

  Cenu si laureáti prevzali v 13 kategóriách v pondelok 19. decembra 2022.

  Laureátkou v kategórií Ekonómia je absolventka Ing. Alexandra Mertinková, PhD..

  Ocenená zároveň získala aj cenu J&T Banky v kategórií Ekonómia.

  Alexandra Mertinková v auguste 2022 s vyznamenaním obhájila dizertačnú prácu na tému „Hodnotenie aktívnych nástrojov politiky zamestnanosti“ v študijnom programe Financie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Expertná spolupráca s MPSVaR SR sa odzrkadlila na jej práci, ktorá je nástrojom aplikácie „best practises“ v oblasti hodnotenia verejných politík. Autorka v nej implementovala inovatívne analytické modely doteraz využívané len v podnikateľskej sfére. Všetky ciele analytickej časti dizertačnej práce autorka publikovala v renomovaných časopisoch pred jej obhájením a tak získala medzinárodné uznanie jej výskumu.

  Alexandra Mertinková sa politikou zamestnanosti nevenovala len z vedeckého pohľadu, ale počas svojho štúdia úspešne viedla národný projekt Aktivita zvyšuje úspech, kde viedla mnoho odborných diskusií a workshopov zameraných od sebarozvoja cez kreativitu a mentoring až po reálnu prax.

  Alexandra Mertinková si uvedomovala dôležitosť významu intervencií zo štrukturálnych fondov EÚ pre formovanie účinných politík zamestnanosti a tak svoj posledný rok štúdia venovala precíznemu spracovaniu žiadostí o nenávratný finančný prostriedok v aplikačnej praxi verejnej inštitúcie (BBSK), ktoré boli úspešne schválené a momentálne sa implementujú. V operačnom programe Ľudské zdroje participovala hlavne na projekte Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK.

  Okrem jej vedeckého a odborného bádania univerzitu skrášľovala aj jej umeleckým nadaním.

   

  UMB MÁ SVOJU ŠTUDENTSKÚ OSOBNOSŤ SLOVENSKAUMB MÁ SVOJU ŠTUDENTSKÚ OSOBNOSŤ SLOVENSKA

  zdroj fotografií: archív Alexandra Mertinková