Natália Fónod Babincová, moderátorka:

„Na Slovensku je minimum 8-dráhových atletických štadiónov. Svetlou výnimkou bude Banská Bystrica, kde onedlho budú dva.“

Redaktor:

„Banská Bystrica nedávno slávnostne otvorila Národný atletický štadión na Štiavničkách, kde okrem hlavnej plochy je aj nový rozcvičovací areál a v týchto dňoch sa buduje aj špičková 8-dráha pri Univerzite Mateja Bela. Banská Bystrica bude mať atletickú infraštruktúru akú jej môžu závidieť aj mnohé európske mestá jej veľkosti.“

Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

„Zrekonštruovaný štadión by mal byť plne certifikovaný svetovou atletikou, čo znamená realizovať aj súťaže tej najvyššej výkonnostnej kategórie.“

Martin Pupiš, docent Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

„Pre vysokú školu je to veľký benefit, lebo v súčasnosti je ešte stav taký, aj keď teda budú stavať aj iné športoviská, žiadna vysoká škola na Slovensku nemá 8-dráhový 400-metrový štadión, teda je to aj z hľadiska kreditu, a potom samozrejme aj z hľadiska tej využiteľnosti, pretože Katedra telesnej výchovy a športu je asi najväčšie univerzitné pracovisko, kde momentálne študuje 651 študentov, teda bude to dominantne pre nich.“

Vladimír Hiadlovský:

„Plán dokončenia je júl 2022, ja pevne verím, že sa podarí tento termín dodržať aj preto, ako všetci veľmi dobre vieme, v júli, v auguste 2022 je plánovaná veľká mládežnícka olympiáda EYOF 2022 v Banskej Bystrici.“

Martin Pupiš:

„Je to štadión, ktorý je výhradne v správe univerzity ako celý areál. Je veľká výhoda, že máme pána rektora, ktorý je naozaj prošportovo zameraný, podarilo sa nám dobudovať veľmi kvalitnú posilňovňu, máme bazén, máme kvalitné telocvične, či už pre športové hry, alebo pre gymnastiku a toto bude naozaj dotvarovanie toho celého areálu a verím, že univerzita sa dokáže o to dobre postarať.“

Vladimír Hiadlovský:

„My sme otvorená univerzita, uvedomujeme si naše poslanie aj vzhľadom pre širšiu verejnosť, takže ten plán využívania tohto štadióna je samozrejme pre výučbový proces, takisto študentmi z okolitých škôl, mládežou, ale rovnako tak aj širokou banskobystrickou verejnosťou.“

Martin Pupiš:

„Historicky ešte v minulosti Slávia Pedagogická fakulta bolo v podstate najsilnejšie slovenské ženské družstvo. Teda je tu silná história atletiky, teda myslím, že aj v rámci univerzitného klubu to bude výrazne využívané a je to v podstate skoro na sídlisku, teda myslím, že tak, ako doteraz, budú to môcť využívať aj obyvatelia mesta Banská Bystrica.“

Vladimír Hiadlovský:

„Som veľmi rád, že v druhom opakovanom verejnom obstarávaní sa nám podarilo vysúťažiť vynikajúcu cenu milión 54-tisíc euro. Sme vďační Slovenskému atletickému zväzu, ktorý v rámci svojej akcie podpory rozvoja takýchto športovísk prispieva Univerzite Mateja Bela sumou 400-tisíc euro na túto rekonštrukciu.“