Anton Hruboň (FF UMB) a Marek Syrný (FPVMV UMB/Múzeum SNP)

RTVS (Rádio Regina/Rádio Devín): Dejiny.sk / Európa a svet v roku 1938 (6. a 8. 4. 2018)

Moderuje Jozef Hajko, diskutujú Anton Hruboň (FF UMB) a Marek Syrný (FPVMV UMB/Múzeum SNP) 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/913186