Poďakovanie UMB za rozsvietenie stánku Univerzitného punču pre Svetielko nádeje