Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Poďakovanie UMB za rozsvietenie stánku Univerzitného punču pre Svetielko nádeje


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici