V Bystrici ocenili výnimočných ľudí. Srdcia na dlani putovali do rúk dobrovoľníkov