Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Aktuálne oznamy

  Ubytovať sa v ŠD je možné od prvého pracovného dňa v mesiaci september, len v pracovných dňoch, v čase od 07:30 do 14:00 hod.


  V akademickom roku 2023/24 bude v ŠD2 vyčlenených 40 lôžok pre študentov 1. ročníka denného štúdia na Právnickej fakulte UMB.


  Pridelenie lôžka je NEPRENOSNÉ, NIE JE MOŽNÉ ho prenechať inej osobe.
  ZMENA ŠD po pridelení ani počas AR NIE JE MOŽNÁ.


  Od AR 2023/24 je zavedený "nenávratný poplatok za nezistené škody na ubytovacom zariadení" vo výške 15,- Eur. Poplatok je potrebné uhradiť v lehote do 15 dní odo dňa uzatvorenia / podpísania Zmluvy o ubytovaní (Čl. V., bod 7.).


  Elektronická komunikácia medzi študentami a zamestnancami Správy účelových zariadení UMB (ďalej SÚZ UMB) bude akceptovaná len prostredníctvom prideleného e-mail konta UMB v tvare:

  meno.priezvisko@student.umb.sk

  Zamestnanci SÚZ UMB nebudú reagovať na @ komunikáciu zo súkromných @ adries študentov.

  V prípade nefungovania e-mail adresy nájdete pomoc na adrese: https://helpdesk.umb.sk/


  Nájomné - obdobie september 2023 - február 2024 akademického roka 2023/24

  Nájomné, sa bude uhrádzať výhradne bezhotovostným prevodom nasledovne:

  študenti UMB od 01. 08. do 15. 08. 2023 (čiastka už pripísaná na účet SÚZ UMB)
  uchádzači UMB od 22. 08. do 04. 09. 2023 (čiastka už pripísaná na účet SÚZ UMB)

   

  2 - lôžková izba 72,00 € / mes. september 2023 - február 2024 = 432,00 €
       
  Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
  Číslo účtu:

  IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

  BIC / SWIFT: SPSRSKBA

  VS: 62123456
  ŠS: ID študenta
    - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta

   

  V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

  V Banskej Bystrici dňa 17. 07. 2023


  Počas mesiacov júl - august neplatí zvýhodnená cena pre študentov UMB.

  Pri väčších hromadných akciách = cena za lôžko/noc = dohodou.


  Postup pri odubytovaní zo ŠD 2:

  Študent sa môže odubytovať v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 13:00 hod.

  Žiadame študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD dodržiavali nasledovný postup:

  • Vyplníte tlačivo "ODCHODKA zo ŠD", tlačivo je k dispozícii v obale na nástenke na 3. poschodí, pani skladníčka bielizne Vám na ňom potvrdí vrátenie zapožičanej bielizne.
  • Všetky veci si je potrebné pobaliť, vyniesť odpadky, izbu dať do pôvodného stavu, chladničku treba mať vyprázdnenú, umytú a vypnutú.
  • Pani upratovačka, ktorá upratuje Vašu bunku, Vám skontroluje izbu a podpíše "ODCHODKU zo ŠD".
  • Ak ukončujete ubytovanie počas AR - vypíšete tlačivo "ZÁNIK UBYTOVANIA" s uvedením dôvodu odchodu - riadite sa Zmluvou o ubytovaní,
   čl. V. Možnosti zániku ubytovania.
   - dôvod = priložíte potvrdenie zo študijného oddelenia.
  • Ak máte preplatok na nájomnom, vyplníte tlačivo "Žiadosť o vrátenie platby za ubytovanie". Pri nedoplatku, tento uhradíte v hotovosti u vedúcej ŠD.
  • Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte vedúcej ŠD 2 pri odubytovaní.
   - odovzdáte preukaz ubytovaného, kľúče od izby a v prípade poškodeného zariadenia izby, škody uhradíte
   u vedúcej ŠD 2.

  Tlačivá Zánik ubytovania a Žiadosť o vrátenie platby za ubytovanie sú na:
  - VZORY tlačív na stiahnutie