Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Posudzovatelia RVSK UMB

  Predseda rady pre vnútorný systém kvality UMB vymenúva interných a externých posudzovateľov na návrh rady pre vnútorný systém kvality UMB tak, aby bola zabezpečená účasť zainteresovaných strán, minimálne však študentov a zamestnávateľov, pri študijných programoch tretieho stupňa a odboroch habilitačného konania a inauguračného konania aspoň jedného zahraničného posudzovateľa, ktorý je medzinárodne uznávanou osobnosťou. Návrh kandidáta na vymenovanie za posudzovateľa môžu rade pre vnútorný systém kvality UMB predkladať orgány univerzity, jej fakúlt a ďalších súčastí UMB, členovia rady a členovia stálych pracovných skupín rady pre vnútorný systém kvality UMB. Posudzovateľ sa môže písomne vzdať funkcie, pričom ku dňu doručenia písomného vzdania sa funkcie predsedovi rady pre vnútorný systém kvality UMB sa posudzovateľ vymaže zo zoznamu posudzovateľov. Zoznam interných a externých posudzovateľov je zverejnený na webovom sídle UMB. Za interného posudzovateľa môže byť vymenovaný zamestnanec UMB, ktorý je medzinárodne uznávanou osobnosťou, alebo študent UMB preukazujúci vynikajúce výsledky alebo reprezentáciu UMB. Za externého posudzovateľa môže byť vymenovaný:

  1. zamestnanec inej vysokej školy alebo výskumnej inštitúcie, vrátane zahraničnej, ktorý je medzinárodne uznávanou osobnosťou, alebo
  2. odborník z praxe, ktorý je uznávanou odbornou autoritou.