Filozofická fakulta UMB

INSÍGNIE FILOZOFICKEJ FAKULTY

Žezlo

V septembri 1999 po niekoľkomesačnej práci sa zrodilo prvé žezlo Fakulty humanitných vied (dnes Filozofickej fakulty) Univerzity Mateja Bela. Na rukoväti z morenej čerešne zdobenej lakovanou mosadzou hrdo tróni hlava žezla – logo Fakulty humanitných vied (sova) prevedené do reliéfu. Sova v narušenom kruhu do nepravidelnosti je stvárnená realisticky a strieda sa so znakom mesta Banská Bystrica. Samotná hlava je vyrobená z epoxidovaného materiálu, ktorý je dohotovený zlatým akrilovým sprayom a z plátkového zlata, ktoré sa nedá reštaurovať. Veľkosťou aj tvarom sa autori žezla – František Mereš z Katedry výtvarnej tvorby Fakulty humanitných vied a Ján Vrlo z Katedry technickej výchovy Fakulty prírodných vied za pomoci reštaurátorov z firmy Igora Lattu chceli priblížiť podobe žezlám Ekonomickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB.

Žezlo Filozofickej fakulty UMB

Filozofická fakulta UMB

Reťaz dekana

Insígnie Filozofickej fakulty – pozlátenú reťaz dekana a pozlátené reťaze prodekanov fakulty vyrobila Mincovňa Kremnica, štátny podnik. Autorom insígnií je Ján Černaj a na ich zhotovenie bola použitá medaila ak. sochára L. Bodyho. Reťaz dekana Filozofickej fakulty UMB tvorí medaila s reliéfom vyobrazenia Mateja Bela a s názvom univerzity v latinskom jazyku – Universitas Matthiae Belii, šesťhran so znakom fakulty – sovou, ktorá symbolizuje múdrosť a je umiestnená na reliéfe vlajky mesta Banskej Bystrice, spojovacie články reťaze – 10 plných a 8 prázdnych – menších obvodových šesťhranov a 9 striedavo rozmiestnených kvietkov.

Reťaz dekana Filozofickej fakulty UMB

Filozofická fakulta UMB

Reťaze prodekanov

Reťaze prodekanov FF UMB tvorí tiež medaila s reliéfom vyobrazenia Mateja Bela spolu s latinským názvom univerzity, bez znaku fakulty – sovy a spojovacie články reťaze v tých istých počtoch a v tom istom rozmiestnení.

Reťaze vyjadrujú akademické hodnosti predstaviteľov vedenia fakulty a ich udelením nadobúdajú právomoci dekana a prodekanov.

Reťaz prodekana Filozofickej fakulty UMB

Filozofická fakulta UMB