Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Vlajka UMB

  Vlajka UMBVlajka UMB

  Použitie vlajky

  Vlajka univerzity sa používa ako štandarda pri akademických obradoch UMB:

  • Slávnostná inaugurácia rektora UMB a dekanov fakúlt UMB za účasti členov príslušnej akademickej obce
   a pozvaných hostí.
  • Imatrikulácia študentov UMB a fakúlt UMB.
  • Promócia absolventov UMB a fakúlt UMB.
  • Slávnostné odovzdávanie dekrétov po získaní vedecko-pedagogického titulu docent.
  • Slávnostné udeľovanie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa.
  • Otvorenie akademického roku na UMB a jej fakultách.
  • Stretnutie akademickej obce pri oslavách významných výročí UMB a jej fakúlt.

  Spôsob používania vlajky

  1. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka univerzity, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
  2. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka cudzieho štátu, štátna vlajka Slovenskej republiky a vlajka univerzity,
   sú umiestnené vedľa seba, pričom sa štátna vlajka Slovenskej republiky umiestňuje uprostred, vlajka univerzity vpravo a vlajka cudzieho štátu vľavo.

  Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané tieto pravidlá:

  1. Vlajka univerzity sa na otvorenom priestranstve vztyčuje na vlajkový stožiar.
  2. Vlajka univerzity sa v krytom objekte vyvesuje na žrď ako štandarda. Žrď pre vlajku sa vždy umiestňuje
   v predsedníctve zhromaždenia vľavo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohto pultu.
  3. Vlajku univerzity je možné v krytom objekte umiestniť na portáli s tmavým jednotným pozadím, zavesenú v troch bodoch buď zvisle alebo vodorovne s poradím farieb podľa prílohy 1B. Portál pre vlajku sa vždy umiestňuje vedľa vlajky Slovenskej republiky, pričom vlajka univerzity a štátna vlajka sú umiestené v rovnakej výške, štátna vlajka sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
  4. Na vlajke univerzity nesmie byť žiaden odznak, kytica a pod.
  5. Na žrdi okrem vlajky univerzity nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka, žrď nesmie mať žiadne ozdoby
   alebo príkrasy.
  6. Vlajka sa pri vztyčovaní alebo snímaní nesmie dotýkať zeme.
  7. Vlajka univerzity sa nesmie použiť v poškodenom alebo znečistenom stave.

  Za dôstojné zaobchádzanie s vlajkou univerzity a za jej ochranu zodpovedá osoba určená rektorom univerzity pri príležitostiach celouniverzitného charakteru a osoba určená dekanmi fakúlt pri príležitostiach na úrovni fakúlt. Zakázané je používať vlajku univerzity spôsobom, ktorý by bol nevhodný, neprimeraný, alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k vlajke.