doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. k inaugurácii nového amerického prezidenta