Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  31. akademický rok UMB je slávnostne otvorený

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici si dňa 20. septembra 2022 pripomenula akademickou slávnosťou 30. výročie svojho vzniku a zároveň slávnostne otvorila 31. akademický rok. Pozvanie na akademickú slávnosť prijali aj významné osobnosti zo Slovenska aj zo zahraničia.

  Na podujatí sa zúčastnil premiér Slovenskej republiky Eduard Heger, veľvyslanci niekoľkých krajín, rektori, rektorky, prorektori a prorektorky 17 slovenských univerzít, delegácie zo zahraničných partnerských univerzít, zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií a spoločností a osobnosti, ktoré sú späté so životom a dianím na univerzite.

  Po slávnostnom nástupe sa prihovoril prítomným rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. Úvod svojho slávnostného príhovoru venoval rektor študentom a študentkám univerzity. „Vysokoškolské štúdium neznamená iba úspešne zvládnuť základné povinnosti, prináša množstvo ďalších príležitostí rozvinúť svoj osobný potenciál. Máte možnosť využiť ich tak, aby ste vybočili zo sivého priemeru, zvýraznili svoje silné stránky a vytvorili si výbornú štartovaciu líniu do pracovného života.“ Zdôraznil tiež význam štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí, najmä v Európe, ale aj mimo nej.

  Univerzita Mateja Bela je od roku 2019 súčasťou silnej aliancie európskych univerzít EMERGE, ktorá združuje partnerov z Írska, Francúzska, Nórska, Španielska, Nemecka, Cypru, Bosny a Hercegoviny a Grécka. „Ide o spojenie inštitúcií z regiónov na krajoch Európy, ktoré spája spoločný cieľ, hľadať odpovede na aktuálne výzvy v Európe a vo svete. Konkrétny záujem smeruje najmä k trvalo udržateľnému rozvoju regiónov a tvorbe inovatívnych riešení pre inkluzívne vzdelávanie a prax,“ objasnil význam konzorcia EMERGE. Pri tejto príležitosti nezabudol venovať osobitný pozdrav prítomným delegáciám zo štyroch partnerských univerzít EMERGE konzorcia, a to z Nórska, Španielska, Cypru a z Bosny a Hercegoviny.

  Rektor UMB osobitne privítal tiež bývalých pedagógov a pedagogičky univerzity, z ktorých mnohí celý svoj profesionálny život zasvätili rozvoju vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici. Uviedol pritom aj nezvratný fakt, že vznik univerzity bol vyústením dlhoročnej práce mnohých z nich, za čo im patrí poďakovanie. Nezabudol ani na tých, ktorí rovnako prispeli k budovaniu univerzity, no dnes tu už nie sú medzi nami. „Nebudem menovať nikoho konkrétneho..., som presvedčený, že každý z Vás sa v tejto chvíli dokáže myšlienkami spojiť s blízkym kolegom, kolegyňou či učiteľom, s ktorým zdieľal profesijnú či študentskú púť.“

  Z pódia sa prihovoril prítomným aj premiér SR Eduard Heger, ktorý vo svojom prejave uviedol, že vzdelávanie a zdravotníctvo je pre premiéra najdôležitejšou prioritou. „Chceme stavať na dvoch pilieroch, zdraví a vzdelaní národa. Krajina, ktorá má zdravý a vzdelaný národ – nič nie je pre ňu nemožné.“ Najvyššie úspechy poprial nielen rektorom a rektorkám, ale hlavne študentom, v ktorých vidí budúcnosť a verí, že Slovensko potiahnu vyššie.

  Súčasťou programu akademickej slávnosti bolo aj udelenie Ceny rektora. Cena bola udelená v rôznych kategóriách a sošku zmenšeniny sochy Mateja Bela v podobe, v akej stojí v blízkosti aula Beliana si odnieslo 29 výnimočných osobností a kolektívov.

  Univerzite pozdravným listom blahoželala tiež pani prezidentka SR Zuzana Čaputová, formou videa sa pripojili významné osobnosti slovenských univerzít, mesta, regiónu a spolupracujúci partneri zo zahraničia. Ku gratulantom sa, samozrejme, pridaj aj rektor.

  „Živo si spomínam na oslavy štvrťstoročnice UMB pred piatimi rokmi a nemôžem sa ubrániť tomu, že prvých 25 rokov existencie UMB bolo bezstarostnou prechádzkou v porovnaní s tým, čím sme si prešli uplynulých 5 rokov a prechádzame ďalej, aké turbulentné obdobie nastalo: svetová pandémia, vojna v Európe, energetická kríza, negatívny vývoj verejných financií, inflácia, akú si niekoľko dekád v európskom priestore nepamätáme... Som presvedčený, že toto mimoriadne náročné obdobie spoločne zvládneme, že krízy všetkých kompetentných spoja, nie rozdelia. Preto želám Slovensku osvietené a múdre politické rozhodnutia smerujúce k stabilizácii vysokého školstva a ďalšej kritickej infraštruktúry. Minimálne za Univerzitu Mateja Bela deklarujem, že nechceme 17. novembra 2022 zastaviť chod univerzity. Práve po dvoch pandemických rokoch si uvedomujeme dôležitosť obnovenia prezenčného chodu našich vysokých škôl. Aktuálny akademický rok bude najťažší v histórii univerzity, budeme spolurozhodovať o ďalšom prežití. Nemožno sa spoliehať len na externé prostredie a rozhodnutia prijaté decíznou sférou, nech sú akokoľvek priaznivé. Otázku prežitia je potrebné vyriešiť aj opatreniami vykonanými vo vnútri univerzity.“  

  Za rozhodujúce faktory pre úspešné fungovanie univerzity v ďalšom období považuje rektor univerzity pružnú reakciu na všetky možnosti získať väčšiu mieru adaptácie na aktuálne potreby trhu práce, na cielený rast výkonnosti univerzity vo vybraných oblastiach a na prehodnotenie vnútornej štruktúry a systému fungovania akademickej samosprávy. Preto aj pre UMB platí: „Bude presne takou, akú si ju spoločne vytvoríme. Na Slovensku máme mnoho perspektívnych mladých ľudí a pre budúcnosť našej krajiny je potrebné kvalitné vysoké školstvo udržať a ďalej rozvíjať.“

  Nezabudnuteľný umelecký zážitok zo slávnosti vytvorili umelecké telesá Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako Univerzitný komorný orchester Mladosť, ktorý v slávnostnej premiére zahral skladbu Banskobystrický pochod. Záverečné pódium patrilo úspešnému Univerzitnému folklórnemu súboru Mladosť, ktorý predviedol vystúpenie, v ktorom dominoval viachlasný spev zaradený do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a vďaka ktorému sa stal Laureátom Akademického Zvolena 2022.

  Tanec a spev študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici príznačne uzavreli slávnosť a zároveň tak otvorili nový akademický rok 2022/2023.