Občianske združenie UMB

Občianske združenie Universitas Matthiae Belii je dobrovoľná nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá združuje občanov a právnické osoby.

 

Názov: Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 31914845

 

STANOVY OZ UMB boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 14. októbra 1997.

CIELE občianskeho združenia:

  • podporovať všestranného rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • aktivizovať a podporovať rozvoj a skvalitňovanie základného a aplikovaného výskumu na Univerzite Mateja Bela,
  • umožňovať členom združenia spoluprácu s vysokými školami v Slovenskej republike a v zahraničí,
  • podporovať členov združenia v nadväzovaní vedecko-výskumných kontaktov s inštitúciami v Slovenskej republike,
  • spolupracovať s orgánmi regionálnej, miestnej správy a samosprávy, s podnikateľskými a finančnými subjektmi a masmédiami.

  

ĎAKUJEME, že venujete dve percentá z Vašich daní občianskemu združeniu Universitas Matthiae Belii.