Právnická fakulta UMB

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.odborný asistent

E-mailandrea.sevcikova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra obchodného a hospodárskeho práva

Študijné oddelenie:

Eva Kukulováreferent pedagogickej činnosti

Telefón 048/446 3162E-maileva.kukulova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre pedagogickú činnosť
Jana Semjanová

Jana Semjanováreferent pedagogickej činnosti

Telefón 048/446 3121   +421918610132E-mailjana.semjanova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre pedagogickú činnosť