Právnická fakulta UMB

Poverená zastupovaním prodekanky pre pedagogickú činnosť

JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.

JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.odborný asistent

E-mailtatiana.kubincova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra finančného a správneho práva PRF

Prodekanka pre vedu a výskum

JUDr. Monika Némethová, PhD.

JUDr. Monika Némethová, PhD.prodekan pre vedu a výskum

Telefón 048/446 3254E-mailmonika.nemethova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre vedu a výskum

Študijné oddelenie:

Eva Kukulová

Eva Kukulováreferent pedagogickej činnosti

Telefón 048/446 3162E-maileva.kukulova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre pedagogickú činnosť
Jana Semjanová

Jana Semjanováreferent pedagogickej činnosti

Telefón 048/446 3121   +421918610132E-mailjana.semjanova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre pedagogickú činnosť