SPS pre spoločenské vedy

Stála pracovná skupina rady pre vnútorný systém kvality UMB pre spoločenské vedy

Predseda                    

  • prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Členovia                    

  • doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LLM.
  • prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
  • prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
  • doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
  • prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
  • Karolína Mendelová
  • Nikola Sekerešová
  • PhDr. Jana Vrťová