Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí oslávilo štvrťstoročnicu