VIAMO platba

Video príklady zadania platby

Za stravovanie v jedálni Tajovského 40, ubytovanie v internátoch, preukazy (nový, známka, duplikát)