Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  1. kolo - študenti UMB

  Žiadosti o lôžko pre akademický rok 2022/23

  žiadosť o lôžko
  si zaevidujú
  študenti:

  1. - 3. rok. I. st.

  denní študenti,

  SK aj zahraniční

  prideľovanie lôžok

  ubytovacou komisiou SÚZ UMB

  1. rok II. st.
  1. - 2. rok III. st.

  Za účelom prerozdelenia ubytovacej lôžkovej kapacity sú porovnávané sociálne pomery a vážne dôvody v rodine žiadateľa o lôžko s pomermi ostatných žiadateľov. Účelom je možnosť pridelenia lôžka študentovi na príslušný akademický rok ako nepriamej formy sociálnej podpory a zároveň ako nenárokovej služby v zmysle zákona o VŠ. Vysoká škola poskytuje ubytovacie služby študentom len v rámci svojich možností podľa kritérií, ktoré si sama vopred určí (zákon o VŠ 131/2002 Z. z., § 94, § 98)

  Žiadosti sa podávajú len v elektronickej podobe, cez Akademický informačný systém AiS2.

  Návod na podanie žiadosti o lôžko

  Kritéria pri rozdeľovaní:

  • sociálne pomery v rodine (neúplnosť rodiny - sirota, polosirota, rozvod, nezamestnanosť, dávky hmot. núdze) doložiť:
   –  úmrtný list, potvrdenie sociálnej poisťovne, rozsudok o rozvode (postačuje prvá strana), zverenie do výchovy, rozhodnutie o vyživovacej povinnosti,
   –  potvrdenie o nezamestnanosti, potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi (UPSVaR, nie staršie ako 20 dní)
  • zdravotné dôvody - študent
   – držiteľ preukazu ZŤP (rozhodnutie o miere funkčnej poruchy - ÚPSVaR, fotokópia preukazu ZŤP)
   - potvrdenie odborný lekár (nie staršie ako 20 dní)
  • vzdialenosť (program automaticky pridá km)

  Zaevidovanie žiadosti o lôžko v AiS-e:

  Študent si v programe AiS2 pozrie stav žiadosti:

  • Termín: 25. 04. 2022
  • overená = ÁNO
  • akceptovaná = ÁNO - lôžko bolo študentovi pridelené
  • akceptovaná = NIE - lôžko nebolo študentovi pridelené

  Študent si v programe "UBYTOVANIE" vyberie izbu:

  • Termín: 16. - 20. 05. 2022

  Rezervácia izby - manuál

  Dôležité upozornenia:

  • Študentom, ktorí porušovali domový poriadok a interné predpisy ŠD v prebiehajúcom akademickom roku, nebude žiadosť o lôžko na AR 22/23 akceptovaná.
  • Po zaevidovaní žiadosti, už nie je možné dodatočné prikladanie príloh.
  • Vážne dôvody, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti, musia byť vierohodne doložené aktuálnym úradným (odborným) dokladom potvrdzujúcim tento stav.
  • Čestné prehlásenie nie je akceptované ako doklad z dôvodu, že by došlo k porušeniu rovnosti medzi posudzovanými účastníkmi.

   V prípade voľných lôžok po neplatičoch, Vám budú nasledujúce informácie a postupy priebežne zasielané e-mailom (@ AiS2, súkromný @).

  V prípade, že máte naďalej záujem o pridelenie ubytovania na AR 22/23, svoju žiadosť v AiS-e aktualizujte kliknutím na tlačidlo "OBNOVIŤ"

   

  T: 08. - 11. 08. 2022

  Akceptovanie OBNOVENÝCH žiadostí o lôžko a vyrúbenie poplatbu bude
  v AiS-e:

   

   T: 18. - 19. 08. 2022

  Úhrada platby:

  T: 19. - 31. 08. 2022