Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  1. kolo - študenti UMB

  Žiadosti o lôžko pre akademický rok 2023/24

  žiadosť o lôžko
  si zaevidujú
  študenti:

  1. - 3. rok. I. st.

  denní študenti,

  SK aj zahraniční

  prideľovanie lôžok

  Študentskou internátnou radou

  1. rok II. st.
  1. - 2. rok III. st.

  Študentská internátna rada UMB (ďalej ŠIR UMB) ako "oprávnená osoba poverená spracúvaním osobných údajov" v zmysle čl. 32, ods. 4 GDPR spracúva osobné údaje žiaddateľov o lôžko na AR 2023/24.

  Lôžko je prideľované na základe získavania bodov za jednotlivé bodovacie kritériá, ktoré si určí ŠIR UMB každej fakulty UMB.

  Súhlas študenta so spracovaním osobných údajov ŠIR UMB:

  V prípade, že vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a osobných údajov dotknutých osôb nachádzajúcich sa v doložených prílohách, tieto vložte v programe AiS2 k danému bodovaciemu kritériu (GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a).

  Ak prílohu nevložíte, vyjadrujete svoj nesúhlas so spracovaním osobných údajov nachádzajúcich sa v prílohách.

  Informácie pre dotkunutú osobu v zmysle čl. 13, ods. 1 a 2 GDPR.

  Pridelenie lôžka je NEPRENOSNÉ, NIE JE MOŽNÉ ho prenechať inej osobe.
  ZMENA ŠD po pridelení ani počas AR NIE JE MOŽNÁ.

  ŠIR UMB pracuje samostatne, nepodlieha a nezodpovedá sa riaditeľovi SÚZ UMB.

  S konkrétnymi žiadosťami a požiadavkami o poskytnutie informácií týkajúcich sa činnosti a výkonov ŠIR UMB je potrebné kontaktovať zástupcov ŠIR UMB, rep. predsedu ŠIR UMB.

  Žiadosti sa podávajú len v elektronickej podobe, cez Akademický informačný systém AiS2.

  • Na nástenkách v ŠD budú zverejnené mená a @ kontakty členov ŠIR UMB. Taktiež kritéria na vyhodnotenie žiadostí pre pridelenie ložka.
   Termín: 29. 03. 2023
  • Študenti denného štúdia si žiadosť o lôžko zaevidujú v AiS2.
   Návod na podanie žiadosti o lôžko
   Termín: 03. 04. - 17. 04. 2023

  Študent si v programe AiS2 pozrie stav žiadosti:

  • Termín: 25. 04. 2023 (žiadosť je stále pre študenta viditeľná, jej stav je konečný až daným dátumom)
   overená = ÁNO
   akceptovaná = ÁNO - lôžko bolo študentovi pridelené
   akceptovaná = NIE - lôžko nebolo študentovi pridelené

  Za správnosť pri spracovaní žiadostí a dodržania termínu ich vyhodnotenia zodpovedá ŠIR UMB.

  Študent si v programe "UBYTOVANIE" vyberie izbu: