doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. o vzdelávaní pre všetkých