So vzdelávaním pomôže žiakom aj televízna relácia Školský klub