Mimoriadne opatrenia UMB v súvislosti s eliminovaním šírenia nového koronavírusu